Privacy Policy

Privacy Statement De Kromme Haan
In de lijn van de AVG wetgeving

De Kromme Haan verwerkt, net als elke verhuurder, de NAW gegevens alsmede het emailadres, telefoonnummer en IBAN rekeningnummer haar huurder en zaalhuurders.

Doelen van verwerking
Wij gebruiken deze gegevens:

  • Om te communiceren naar de huurders toe omtrent de stand van hun huur en andere belangrijke mededelingen en vragen die direct op hun van toepassing zijn.
  • De facturatie.

Bewaartermijnen

De Kromme Haan is onderhevig aan de fiscale bewaarplicht en daarom wettelijk verplicht om de gegevens van haar huurders 7 jaar te bewaren.
Elke andere persoonsgegevens zullen uiterlijk 365 dagen bewaard blijven voor commerciƫle doeleinden en om eventuele latere communicatie met dezelfde persoon te vergemakkelijken.


Privacymaatregelen

De Kromme Haan heeft maatregelen getroffen om de veiligheid van deze gegevens te beschermen in de lijn met de AVG.
In de praktijk betekent dit dat wij gebruik maken van dataopslag die voldoen aan ISO certificaten. Daarnaast houden wij de hoogst mogelijke oplossingen met betrekking tot de authenticatie en verificatie van toegang tot deze gegevens en wordt dit regelmatig tegen het licht gehouden.


Verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.


Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Contactgegevens van De Kromme Haan

Onze bezoekvestiging is gelegen aan de Parallelweg 1c 3981 HG te Bunnik
Ons postadres is : Dokter Breveestraat 20, 3981 CH, Bunnik
info@dekommehaan.nl
telefoonnummer: 06 100 98 297

Deze Privacy Policy is ook te downloaden als PDF.

De Kromme Haan