Over de Kromme Haan

De Kromme Haan is een creatief centrum in Bunnik dat de spelend mens faciliteert en een podium biedt.

  • Produceren
  • Faciliteren
  • Programmeren

Missie

Het stimuleren van talentontwikkeling binnen het hele spectrum van de theaterkunsten door het zelfstandig produceren van voorstellingen. Theatermakers van alle leeftijden, gevorderde amateurs en startende professionals faciliteren met het aanbieden van een laagdrempelig theater plus oefenruimte zodat zij zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen met professionele begeleiding en veel vlieguren in het veld.

Concreet betekent dat: 

  • Het zelfstandig produceren van voorstellingen en avonden, 
  • het aanbieden van expertise in coaching, 
  • begeleiding op zowel artistieke als zakelijke kwaliteiten, 
  • het programmeren van voorstellingen, 
  • het faciliteren van de ruimte voor repetities en voorstellingen van externe partijen.

Visie

De spelend mens met podiumambitie, ongeacht hoe oud, verdient volgens ons een kans. Deze kans kan ontwikkelen onder vertrouwen en door veel te spelen. Hierin wil de Kromme Haan hen ondersteunen, met een podiumplek, oefenruimte, projectondersteuning en zowel artistieke/zakelijke begeleiding.

Doelstelling is meerledig

Ten eerste heeft de kromme haan als doel een plek te creëren voor theater in Bunnik, door het programmeren van kleine voorstellingen en het aanbieden van theater en oefenruimte. Daarnaast richt De kromme Haan zich op professionele talentontwikkeling op het gebied van theaterkunst voor de gevorderde amateur, amateurgroepen, professionals, pas afgestudeerde, studenten.

De oprichters van De Kromme Haan zijn wij, Claudia van Ede & Margo Jungerius

Claudia van Ede & Margo Jungerius

Margo is pedagoog, docent en is professioneel dagdromen. Claudia is theatermaker, trainingsactrice en is professioneel fantasieverhalen verteller. Samen waren zij 15 jaar de drijvende krachten achter BO!NK Theater, met een theaterschool en producties.

Al onze werkzaamheden zijn gebaseerd op verschillende theorieën uit de pedagogiek, filosofie, leren, groepsdynamica, improvisatie, de speelse mindset en gegoten in theater & creativiteit.

Samen met gedreven ZZP’ers werken wij aan het speels maken van het leven!

Alle ZZP’ers zijn gespecialiseerd in theater & creativiteit, in de breedste zin van het woord.

De Kromme Haan