BLOG

Margo Jungerius beschrijft haar ervaringen als spelende mens. Zij volgt de opleiding voor vakspecialist Playfulness aan The School of Play. Vanaf Februari biedt ze iedere eerste zondag elementen van deze grondhouding aan in de workshop ‘Playgrounds’. 

Hersenen die een spel spelen. Lees niet verder als je heerlijk onbewust verder wilt leven.

Ik ben alleen thuis. Dat ben ik wel vaker. Maandagavond, dinsdagavond, donderdagavond, af en toe een weekend. Dat krijg je met een vrouw als regisseur. Ze is ook soms laat thuis. “Even na kletsen” zegt ze dan of nog mooier “even bijkletsen, het hoort bij mijn vak”  Check. Borrelen is één van de competenties van …

Hersenen die een spel spelen. Lees niet verder als je heerlijk onbewust verder wilt leven. Lees verder »

Twee voor de prijs van één: Spelen verbetert leerprestaties en het welbevinden

Ik weet niet meer zoveel af van de vakken die ik op school leerde. Natuurlijk ken ik mijn basis vaardigheden: rekenen, taal en schrijven. De basis topo en geschiedenis, maar het grote gros van triviantspelletje verlies ik. Ik heb dan meer tijd nodig, ik voel wel dat ik meer weet -it’s on the top of …

Twee voor de prijs van één: Spelen verbetert leerprestaties en het welbevinden Lees verder »

De Kromme Haan